Tijdschriften
  Het ORGEL | Muziek & Liturgie | NotaBene | ZomerAgenda | Websites

"Voorzover nog beschikbaar kunt u losse nummers van Het ORGEL en Muziek & Liturgie na bestellen. Wanneer u een nummer wenst na te bestellen, kost u dat 11 euro (inclusief verzendkosten). U kunt nummers nabestellen via het mailadres verkoop@kvok.nl.
U krijgt – indien voorradig – het nummer thuisgestuurd inclusief een factuur.

het orgel


Het ORGEL

Redactie van Het ORGEL

verschijnt in de oneven maanden   


Kosten van een lidmaatschap


Hoofdredacteur
Dr. Jan Smelik
H. van Steenwijckstraat 10
8331 KK Steenwijk
E-mail: redactie@hetorgel.nl

Adverteren in Het Orgel
Redactieleden:

Dr. Jan Hage (orgelmuziek)
Dr. Jan R. Luth (kerkmuziek)
Cees van der Poel  (orgelbouw)
Sietze de Vries (orgelbouw)
Dr. René Verwer (orgelmuziek)
Geert Jan Pottjewijd (webmaster Het Orgel)

Meer informatie over Het ORGEL: www.hetorgel.nl


Verschijningsdata 2019: vrijdag 4 januari, vrijdag 1 maart, vrijdag 3 mei, vrijdag 5 juli, vrijdag 6 september en vrijdag 1 november

 


Muziek & Liturgie


Muziek & Liturgie

Redactie van Muziek & Liturgie

verschijnt in de even maanden


Kosten van een lidmaatschap

Hoofdredacteur
Peter Ouwerkerk
Schweitzerstraat 116
2131 RJ Hoofddorp
E-mail: redactie@muziekenliturgie.nl

Adverteren in Muziek & Liturgie
Redactieleden:

Drs. Willem Jan Cevaal
Sebastian ‘t Hart
Janieke de Bruin
Jeroen de Haan
Cees-Willem van Vliet


Meer informatie over Muziek & Liturgie: www.muziekenliturgie.nl


Verschijningsdata 2019 vrijdag 1 februari, vrijdag 5 april, vrijdag 7 juni, vrijdag 2 augustus, vrijdag 4 oktober en vrijdag 6 december

:

 


NotaBene (nieuwsbrief)

De digitale nieuwsbrief verschijnt maandelijks en bevat het verenigingsnieuws, een agenda met orgelconcerten en een selectie van nieuwsberichten die op de nieuwssite zijn verschenen.
De links naar de nieuwsbrieven worden per e-mail toegezonden aan leden die zich daarvoor hebben aangemeld. Publicatie op de website www.kvok.nl onder de menukeuze "Nieuwsbrief.


Redactie van NotaBene


Kosten van een lidmaatschap

Hoofdredacteuren:
Jan Smelik (coördinator) – zie adresgegevens hierboven
Peter Ouwerkerk – zie adresgegevens hierboven
E-Mail: notabene@kvok.nl

Advertenties uit Het Orgel of Muziek & Liturgie worden automatisch in NotaBene opgenomen.
Het is niet mogelijk alleen in NotaBene te adverterenZomeragenda


ZomerAgenda en orgelconcertagenda algemeen


In de laatste week van mei verschijnt elk jaar de ZomerAgenda waarin (orgel)concerten staan die in de maanden juni tot en met september in Nederland en daarbuiten gegeven worden. Het opgeven van concerten voor de ZomerAgenda en uitaard de concerten buiten deze periode kan uitsluitend gebeuren via het daartoe bestemde formulier.


De ZomerAgenda wordt gratis toegestuurd aan alle abonnees van de bladen.

 

Raadplegen internetversie van onze Orgelagenda (juni t/m september: Zomeragenda).

Verschijningsdatum: vrijdag 7 juni

Adverteren in de Zomeragenda

Websites
Geert Jan Pottjewijd webmaster@hetorgel.nl
Vormgeving en technische realisatie: Martin Pottjewijd Creations

Adverteren
Het is mogelijk om in de KVOK-bladen te adverteren. U kunt daartoe contact opnemen met
Bureau Van Vliet B.V.
Postbus 20
2040 AA Zandvoort
023-5714745.
Contactpersoon Luciène Paap (l.paap@BureauVanVliet.com).
Website: www.bureauvanvliet.com