Studiedagen 2018KVOK-studiedag 2018.

‘Wegen naar Bach’

Op de zaterdagen 29 september en 13 oktober 2018 vindt de landelijke studiedag van de KVOK plaats in respectievelijk Rotterdam en Groningen.
Zie ook de flyer

Thema
Het thema luidt ‘Wegen naar Bach’ en wordt vanuit dire invalshoeken benaderd:

1. Aan de hand van een instrument dat Bach heeft gekend (Jolanda Zwoferinks onderzoek naar Silbermann en het ‘Bach-orgel').
2. Aan de hand van de Seventy-Nine Chorales (opus 28) van Marcel Dupré, als voorstudie voor Bachkoralen: in hoeverre is de legatoschool nog steeds relevant hiervoor? (masterclass Jaap Zwart)
3. Aan de hand van de meest recente ontwikkelingen in de uitvoeringspraktijk (masterclass Reitze Smits).

Locaties/orgels
In Rotterdam maken we gebruik van de Hoflaankerk (drieklaviers Van Vulpen-orgel)en de St.-Lambertuskerk (Maarschalkerweerd-orgel). In Groningen zullen we de orgels van de Jozefkathedraal (Maar­schalkerweerd-orgel) en van de Lutherse Kerk (Edskes-orgel) gebruiken.

Agenda
De studiedag vangen aan om 10.30 uur (ontvangst vanaf 10.00 uur) en duren tot 17.00 uur. Naast een referaat van Jolanda Zwoferink worden er twee masterclasses gegeven: Jaap Zwart zal koralen uit Seventy-Nine Chorales van Marcel Dupré behandelen, terwijl Reitze Smits dit doet met de koralen uit het Orgelbüchlein van Johann Seb. Bach.
De dag wordt afgesloten met een forumdiscussie o.l.v. Bert den Hertog (Rotterdam) en Gonny van der Maten (Groningen).

Artikelen in Het Orgel
In het meinummer van Het Orgel zijn twee artikelen geplaatst m.b.t. de inhoud van deze studiedag. Scribenten zijn Ben van Oosten en Reitze Smits.
Wie geen abonnement op Het Orgel heeft, kan een exemplaar van het meinummer bestellen via: verkoop@kvok.nl
Zie ook de samenvattingen:
  - Reitze Smits: Ontwikkelingen in Bach-interpretatie
  - Ben van Oosten: Seventy-Nine Chorales (op. 28) van Marcel Dupré

Repertoire masterclass Jaap Zwart
Uit de Seventy-Nine Chorales (op. 28) van Marcel Dupré:

driestemmig:
nr. 10 -koraal in de sopraan
nr. 71 – koraal fuga
nr. 26 - koraal in tenor
nr. 43 koraal in pedaal
nr. 48 canonisch koraal

vierstemmig:
nr. 9 - manualiter koraal in sopraan
nr. 2 met pedaal
nr. 18 - koraal in alt (op één klavier)
nr. 5 - twee manualen koraal in sopraan
nr. 57 - koraal in tenor, begeleiding in rechterhand
nr. 3 - canon tussen sopraan en alt
nr. 23 - canon tussen sopraan en tenor
nr. 14 - contrapuntisch koraal op manuaal
n. 78 - koraal fuga

vijfstemmig:
nr. 73 - twee klavieren, dubbel pedaal, koraal in sopraan

De Seventy-Nine Chorales van Dupré zijn uitgegeven door H.W. Gray Publications/ Alfred Publishing (GB195)
ISBN 978-0-7692-4195-1

Repertoire masterclass Reitze Smits
Vrije keuze uit het Orgelbüchlein van Johann Seb. Bach.

Aanmelden
De uiterste inschrijfdatum is 1 september 2018.

U kunt zich alvast opgeven via het opgaveformulier

Het inschrijfgeld voor KVOK-leden & conservatoriumstudenten bedraag € 15; voor niet-KVOK-leden € 20. Bedrag vóór 1 september 2018 overmaken op rekeningnummer NL 17 ABNA 0454 803 184 t.n.v. KVOK, Helmond, o.v.v. datum en plaats.

Home