Opgaveformulier KVOK-studiedagen 2018


Hierbij geef ik mij op voor de KVOK-studiedag 2018 in Rotterdam en/of GroningenNaam:    
Adres:    
Postcode:    
Woonplaats:    
Mailadres:    
Zaterdag 29 september te Rotterdam ja/nee  
Actieve deelname Rotterdam ja/nee  
Zaterdag 13 september te Groningen ja/nee  
Actieve deelname Groningen ja/nee  
Opmerking  
    
Typ bovenstaande code in:      


Het inschrijfgeld KVOK leden / conservatoriumstudenten (€ 15,00 / voor niet-leden KVOK € 20,00) dient u voor 1 september 2018 over te maken op rekeningnummer NL 17ABNA0454803184 t.n.v. KVOK, Helmond, o.v.v. datum en plaats