Afscheid Jan Lurh bij de Universiteit van Groningen
 • Boek: Bach, het kerklied en het orgel

  Op 10 november 2016 nam Jan R. afscheid als universitair docent liturgiewetenschap met specialisatie hymnologie aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen. Met zijn vertrek komt tevens een einde aan een vijfenveertig jaar lange traditie van hymnologisch onderzoek aan deze faculteit.
  De Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici (KVOK) en de Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici (VGK), waarin Jan Luth diverse functies vervulde, maakten het mogelijk dat er een afscheidsbundel uitgegeven kon worden. Het boek bevat studies uit de kerkelijke ‘achterhoek’, zoals Casper Honders het terrein van de kerkmuziek eens noemde. Dertien vakgenoten uit binnen- en buitenland schreven bijdragen die de onderzoeksterreinen van Jan Luth bestrijken: Bach, het kerklied en het orgel.


  Klik op de afbeelding voor een vergroting

  Inhoudsopgave
  • Jaco van der Knijff & Jan Smelik: Jan Luth en de hymnologie in Groningen
  • Arie Eikelboom: ‘Himmelskönig, sei willkommen’ (BWV 182). Een analyse van de eerste twee delen
  • Jan Smelik: Sterven en eeuwig leven verklankt in Bachs ‘Actus tragicus’ (BWV 106)
  • Andreas Marti: Hymnologie als onmisbare theologische discipline
  • Jaco van der Knijff: Een pinksterlied voor de boeren in Overijssel
  • Anton Vernooij: ‘Oude en nieuwe lofsange’. Het eenstemmige rooms-katholieke geestelijke lied in de achttiende eeuw
  • Robin A. Leaver: Een Nederlands Psalm-Boek en een Duits Choralbuch. De orgelmanuscripten van Zuidhof en Kittel
  • Sybe Bakker: Een boventallig Davidslied. Vier eeuwen herdichtingen van Psalm 151
  • Johan Meijer: Scheppend vrucht van de lippen. Over liederen van Tom Naastepad
  • Hans Fidom: Nadenken over orgelmuziek: leren van Langer
  • Justin Kroesen: Middeleeuwse orgels in dorpskerken
  • Peter van Dijk: Petrus van Oeckelen en zijn eerste orgel
  • Kees van der Ploeg: Het orgel als onderdeel van het protestantse kerkinterieur rond 1900
  • Harmen Trimp: Historiserende orgelbouw in een gereformeerde kathedraal. Een geschiedenis van het Reil-orgel van de Noorderkerk in Groningen (1982-2008)

  U kunt het boek (à 15 euro plus 4,50 euro verzendkosten) bestellen via het formulier.
  De eerste oplage van het boek is helemaal uitverkocht. Momenteel wordt een tweede oplage van het boek geproduceerd die in week 27 beschikbaar zal zijn.

Home