Informatie
  Wat is de KVOK? | Wat doet de KVOK? | Statuten | Huish. Reglement  | Modelregl. afdelingen  | Lidmaatschap | Bankrekeningen | Salaris | Privacy


kerk
Secretariaat

Hans Beek
Klipper 49
9801 MT Zuidhorn
E-mail: secretaris@kvok.nl

KvK-nummer: 27332751
RSIN: 820255403

Wat is de KVOK?

De KVOK bestaat vanaf 1 januari 2009 en is ontstaan door het samengaan van de Koninklijke Nederlandse Organistenvereniging en de GOV-Vereniging van Kerkmusici.

Het is een vereniging van beroeps- en amateurorganisten en kerkmusici (in welk kerkgenootschap dan ook werkzaam), van cantores tot huisorganisten en concertorganisten. Kortom, iedereen die op welke wijze dan ook actief met orgels, orgelspel en kerkmuziek bezig is.

De vereniging kent leden en donateurs.
Wat doet de KVOK?

De KVOK heeft  ten doel:

bullet de bevordering van het gebruik van het orgel, het orgelspel en de orgelcultuur in het algemeen
bullet de bevordering van de verantwoorde verzorging van de muziek in de eredienst
bullet de bevordering van al hetgeen het peil en de waardering van de kerkmuziek in het algemeen ten goede kan komen
bullet de bevordering van een goede opleiding van organisten en kerkmusici
bullet de behartiging van de rechtspositie van de leden in het algemeen en in het georganiseerd overleg in het bijzonder; en voorts al hetgeen met een en
   ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

U kunt de statuten van de vereniging hier lezen
Beleidsplan 2017-2022
Jaarverslag 2017 en Balans-Exploitatie-Begroting-2017.pdf
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Financieel jaarverslag 2015


Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden geen beloning anders dan een reiskostenvergoeding.
De vereniging heeft twee werknemers in dienst: Jan Smelik, hoofdredacteur van Het Orgel en Cor Rooijakkers, financieel administrateur. Zij ontvangen een salaris overeenkomstig de betreffende CAO-regeling.


Wat houdt een lidmaatschap in en wat kost het?

Leden ontvangen verenigingstijdschriften, waarbij gekozen kan worden uit de volgende abonnementsvormen: (vanaf 01-01-2019)

Muziek & Liturgie + (digitale) Nieuwsbrief € 60,- (Europa € 77, buiten Europa € 82)
Het ORGEL + (digitale) Nieuwsbrief € 70,- (Europa € 87, buiten Europa: € 93)
Muziek & Liturgie + Het ORGEL +  (digitale) Nieuwsbrief € 91,- (Europa € 108, buiten Europa € 113)
Nieuwsbrief digitaal € 34,-
Nieuwsbrief op papier € 42,- (Europa € 47, buiten Europa € 52)
ZomerAgenda De ZomerAgenda wordt gratis toegestuurd aan alle abonnees en donateurs van de bladen.
Jeugd- (tot 26 jaar) en studententarief € 27,- voor alle bladen. *Europa/Wereld € 32,-

Het bestuur van de KVOK constateert dat de vereniging behoorlijk aan het vergrijzen is.
Maar onder het motto: ‘wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’, wil zij met name jongere mensen enthousiast maken voor de vereniging.
Daarom moeten er geen financiële belemmeringen voor de jeugd zijn en heeft het bestuur de ALV voorgesteld een jeugdtarief in te stellen. Dit jeugdtarief wordt samengevoegd met het zogenaamde studententarief.

Wat houdt het jeugd- en studententarief in:
• Leden tot 26 jaar zijn in het jaar van hun aanmelding gratis lid en ontvangen alle bladen. Wanneer de leden zich in de loop van het jaar aanmelden worden de bladen nagezonden.
• Na het gratis jaar betalen ze 27 euro contributie voor alle bladen. Worden ze 26 jaar, betalen ze de normale contributie.
• Voor leden van 26 tot 30 jaar gelden, op een jaarlijks (voor 1 december naar ledenadministratie@kvok.nl ) vertoon van (een copy van) hun inschrijfkaart van een als zodanig erkende muzikaal vakopleidingsinstituut uit Nederland, eveneens de voorwaarden van het jeugdtarief.


De hoogte van de contributie is gelijk aan het bedrag van de gekozen abonnementsvorm.

Als u losse en/of oude nummers van Het ORGEL, Muziek & Liturgie of andere uitgaven wilt  bestellen: verkoop@kvok.nl. Zie ook onze uitgavenlijst .

Leden hebben toegang tot de vergadering van de afdeling waartoe zij behoren en hebben daar stemrecht.


Leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering en hebben daar stemrecht.

Het lidmaatschap/abonnement geldt tot het eind van het kalenderjaar en wordt steeds automatisch verlengd.
Opzegging kan alleen schriftelijk plaatsvinden bij de penningmeester met ingang van 1 januari van een jaar mits dit gebeurt vóór 1 december het jaar daaraan voorafgaand. De gegevens van de penningmeester vindt u op de bestuurspagina.


Voor een aanmelding kunt het navolgende formulier gebruiken.
Een wijziging van uw abonnement kunt u doorgeven aan onze ledenadministrateur Harco Clevering:
ledenadministratie@kvok.nlBankrekeningen:

Nederland: ING: NL95INGB0000102003 ten name van KVOK te Helmond
ABNAMRO: NL17ABNA0454803184, ten name van KVOK te Helmond
International: IBAN NL17ABNA0454803184 BIC: ABNANL2A Name/Adress: KVOK, HelmondAdverteren
U kunt in alle verenigingsorganen adverteren. Hier vindt u daarover meer informatie.
Voor de KVOK-Zomeragenda is een aparte tariefkaart beschikbaar


Arbeidsvoorwaarden kerkmusici

Informatie over de arbeidsvoorwaarden voor kerkmusici en de recentste salarisschalen, die binnen de Protestantse Kerk in Nederland geldig zijn, treft u aan via deze link.