CursuswerkWerkplaats voor Kerkmuziek

Cursussen voor amateurmusici met oog op Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk

Onder de naam ‘Werkplaats voor Kerkmuziek’ presenteren vier kerkmuziekorganisatie cursussen voor ieder die werkzaam is op het terrein van liturgische muziek. De organisaties zijn Kerkzang.nl, de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici, de Stichting Nieuwe Kerkmuziek, de Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici en de Protestantse Kerk in Nederland.
De directe aanleiding voor deze cursussen is de komst van het nieuwe liedboek. De bundel heeft veel te bieden, maar stelt ook eisen aan de gebruiker. De één vindt dat een heerlijke uitdaging, de ander vraagt zich af wat het allemaal van haar of hem gaat vragen. Vooral kerkmusici – in alle soorten en maten – en voorgangers zullen hun weg in de nieuwe bundel moeten vinden. Daarbij zullen kerkmusici een sturende rol hebben te vervullen.
Het nieuwe liedboek sluit in dit opzicht aan bij de algemene liturgische en kerkmuzikale praktijk. Liederen van allerlei herkomst, van heel oud tot heel nieuw, met wisselende uitvoeringspraktijken en diverse contexten - voor kerkmusici een behoorlijke verbreding van werkterrein en liturgisch-muzikale horizon.

Gelukkig staan zij niet alleen. De Werkplaats voor Kerkmuziek biedt tal van mogelijkheden voor toerusting. Het aanbod omvat de volgende cursussen:

- Basiscursus Orgelbegeleiding - voor [beginnende] amateurorganisten.
- Cursus Orgelbegeleiding voor gevorderden - voor gevorderde organisten.
- Basiscursus Pianobegeleiding - voor organisten en pianisten.
- Basiscursus Cantor - voor cantores, cantorij- of gemeenteleden, voorzangers en voorgangers.
- De cantorij van nu - voor cantores en muzikale doeners.
- Kerkmuzikaal profiel en beleid - voor beleidsmakers.
- Musiceren met kinderen - voor kerkmusici, kinderwerkers en muzikale doeners.
- Arrangeren - voor cantores, organisten en andere kerkmuzikale doeners.
-  Lichte muziek - voor klassiek geschoolde/georiënteerde kerkmusici.
- Voorgaan in de liturgie - voor predikanten, preeklezers, voorgangers in getijden, voorzangers, et cetera.
- Veelkleurig of kleurenblind - voor voorgangers en kerkmusici, om liturgisch vaardig te worden in de omgang met veelkleurigheid binnen de gemeente.

De eerste cursus die van start is gegaan is de Basiscursus Cantor. Alle andere cursussen kunnen worden aangevraagd bij bureau@kerkzang.nl.

Verdere informatie omtrent  de cursussen van Kerkzang.nl kunt U vinden op: http://www.kerkzang.nl/de-praktijk/