Actueel
  Naar archief van actueel

   

 
2018
   
Algemene vergadering KVOK 9 juni 2018 in Roermond

Programma voor de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici
Locatie: Bisdomgebouw, Swalmerstraat 100 in Roermond
Dagprogramma
10.00-10.30 uur: Inloop met koffie/thee
10.30-11.00 uur: Orgelconcert door Jean-Pierre Steijvers
11.00-12.30 uur: Huishoudelijke vergadering Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici (zie de agenda hieronder)
12.30-13.00 uur: Middaggebed (voorganger: Mgr. Ed Smeets; organist: Jean-Pierre Steijvers)
13.00-13.45 uur: Lunch
13.45-15.30 uur: Presentatie van de orgels in de Kathedraal en Munsterkerk van Roermond
De ontvangstruimte, vergaderruimte, lunchruimte en de Caroluskapel liggen allemaal dicht bij elkaar in het bisdomgebouw.
Parkeren: door de poort rijden.

Agenda Algemene ledenvergadering
Hierbij worden de leden van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene
Ledenvergadering op 9 juni 2018 in het Bisdomgebouw, Swalmerstraat 100 te Roermond. Hieronder treft u de agenda aan; de
bijbehorende stukken worden in de komende tijd op www.kvok.nl geplaatst. De financiële stukken treft u aan op pagina 10 en 11.
Agenda
1. Opening en welkom
2. Jaarrede voorzitter
3. Vaststelling agenda
· Mededelingen
· Ingekomen stukken
4. Verslag ALV 2017 ter vaststelling. Onderscheidingen 2017
5. Herdenking overleden collega’s
6. Jaarverslag 2017 ter vaststelling.
7. Financiën
Balans 2017, Exploitatieoverzicht 2017, Begroting 2019, Ledenverloop  en contributievoorstel 2019.
8. Bestuursverkiezing
Volgens het rooster van aftreden is reglementair aftredend de heer Jack Gardeniers.
Volgens artikel 3, lid 3 kan de heer Gardeniers voor een derde termijn worden herkozen wanneer het hoofdbestuur hem hiervoor voordraagt en de ALV hiermee instemt. Gelet op de verdeling binnen het bestuur naar achtergrond stelt het hoofdbestuur voor de heer Gardeniers te herbenoemen. De heer Rooijackers is per 1 januari afgetreden als penningmeester. De heer Verwijs neemt die functie vanaf dat moment a.i. waar.
Het bestuur stelt voor de heer Verwijs als penningmeester te benoemen. De door deze bestuurswisseling ontstane vacature wacht nog op invulling. Namen met (tegen)kandidaten voor de vacatures, kunnen schriftelijk bij de secretaris worden ingediend.
9. Themagroepen, stand van zaken
10. Besluitvorming rond de bladen
11. Actuele zaken vanuit de leden
12. Rondvraag
13. Sluiting
   
 

2017

 

Studiedag Andriessen - de Klerk in Haarlem.

 

Op 30 september vindt er, tijdens het Andriessen de Klerk festival, een studiedag voor organisten en orgelliefhebbers plaats rond de componisten en orgnisten

Hendrik Andriessen en Albert de Klerk, respectievelijk 125 jaar geleden en 100 jaar geleden geboren. Beide werkzaam in de St. Josephkerk in Haarlem.

 

Leo Samama en Rieks Swarte houden lezingen en Gonny van der Maten leidt twee workshops in de St. Josephkerk.

 

Programma:

9.30    Ontvangst in de Janskerk (Het Noordhollands Archief)

10.00  Korte introductie door Gonny van der Maten, daarna workshop in de St. Josephkerk; repertoire zie hieronder.

11.30   Lezing door Rieks Swarte in de Janskerk over de familie de Klerk

12.00  Middagpauze, lunch (zelf meenemen)

12.30   Lezing door Leo Samama over Andriessen en de Klerk; hun idioom en hun plaats in de R.K. kerkmuziek.

13.00  Tweede workshop door Gonny van der Maten

 

Rond 14.30 vertrek naar de RK St. Bavo voor concert door Kathedrale Koor en Ton van Eck met o.m. “Sinfonia” voor orgel van Hendrik Andriessen.

 

Deelname aan de studiedag kost € 20,=.

Opgave voor deelname vooraf gewenst, maar men kan zich ook op de dag zelf aanmelden;

Opgave vooraf voor deelname aan de workshops verplicht;

 

De studiedag wordt georganiseerd door de afdeling Utrecht / Flevoland van de KVOK.

Informatie bij Leendert Verduijn, leendertverduijn@hotmail.com

en Kees Blijdorp, blijdorpcbe@gmail.com

 

Repertoire workshop I:

Albert de Klerk :

10 Inventionen (uitg. Haske in Heerenveen)

Heer Jezus heeft een hofken (uitg. Ascolta in Houten)

uit Octo Fantasiae super themata Gregoriana (uitg. Boeijenga in Sneek):

          nr. 4 Salutis Humanae sator

          nr. 5 Invicte Martyr, Unicum

          nr. 8 Jesu Corona Virginum

 

Repertoire workshop II:

Hendrik Andriessen: 

uit Sonata da Chiesa: het Thema met variatie 1 en 2 (Ascolta?)

Thema met variaties (Ascolta?)

Interludium (1968)

A Quiet Introduction (1963?)

  

Info over uitgaven: zie www.andriessendeklerkstichting.nl

                                    (Werkenlijsten van beide componisten)

                                    Meer info bij Gonny van der Maten: vdmaten@planet.nl

 

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
      
Home