Actueel
  Naar archief van actueel

   

 
2018
   
Algemene vergadering KVOK

9 juni 2018 in Roermond.
Nadere info en de vergaderstukken volgen
   
 
Landelijke studiedagen KVOK 2018.

De themawerkgroep landelijke studiedagen is voornemens een tweetal dagen te plannen in 2018:
op zaterdag 29 september te Rotterdam ( Hoflaankerk en Lambertuskerk te Rotterdam-Kralingen) en
op zaterdag 13 oktober te Groningen ( Lutherse Kerk en Kathedraal).

Thema: WEGEN NAAR BACH:
Vanuit drie invalshoeken:
1. Aan de hand van een instrument dat Bach heeft gekend (Jolanda Zwoferink's onderzoek naar Silbermann en 'Het Bach-Orgel')
2. Aan de hand van de 79 Chorales van Marcel Dupré, als voorstudie voor Bachkoralen: in hoeverre is de legatoschool nog steeds relevant hiervoor? (masterclass Jaap Zwart)
3. Aan de hand van de meest recente ontwikkelingen in de uitvoeringspraktijk (masterclass Reitze Smits)

Aanmelding en deelname aan de landelijke studiedagen KVOK

De studiedagen vangen aan om 10.30 uur en zullen duren tot 17.00 uur.
Naast een referaat gehouden door Jolanda Zwoferink, worden er twee masterclasseis gegeven door resp. Jaap Zwart en Reitze Smits.
Jaap Zwart zal koralen uit de 79 Chorales van Marcel Dupré behandelen, terwijl Reitze Smits dit doet met de koralen uit het Orgelbüchlein.
De dag wordt afgesloten met een forumdiscussie o.l.v. Bert den Hertog ( Rotterdam) en Gonny van der Maten ( Groningen).
In het blad Het Orgel worden de komende maanden artikelen geplaatst m.b.t. de inhoud van deze studiedagen. Scribenten zijn Ben van Oosten en Reitze Smits.
De uiterste inschrijfdatum is 1 september 2018.

U kunt zich alvast opgeven door een mail te verzenden naar studiedagen@kvok.nl met de volgende gegevens:
NAAM, ADRES, TEL.NR., MAILADRES
KEUZE STUDIEDAG: 26 september 2018 ROTTERDAM en of 13 oktober 2018 GRONINGEN
ACTIEVE DEELNAME MASTERCLASSEIS JA / NEE

Het inschrijfgeld KVOK leden / conservatoriumstudenten € 15,00 / niet-leden KVOK
€ 20,00 dient u voor 1 september 2018 over te maken op rekeningnummer NL 17ABNA0454803184 t.n.v. KVOK, Helmond, o.v.v. datum, plaats en vermelding al dan niet actieve deelname.

Inhoud Masterclass Jaap Zwart:

Uit 79 Chorales Marcel Dupré:

 

 

3 stemmig

 

Koraal in de sopraan

Nr . 10

Koraal fuga

Nr.  71

Koraal in tenor

Nr. 26

Koraal in pedaal

Nr. 43

Canonisch koraal

Nr. 48

4 stemmig

 

Zonder pedaal koraal in sopraan

Nr.   9

Met pedaal

Nr .  2

Koraal in alt ( op een klavier)

Nr. 18

Twee manualen koraal in sopraan

Nr.   5

Koraal in tenor begeleiding in r.h.

Nr. 57

Canon tussen sopraan en alt

Nr.   3

Canon tussen sopraan en tenor

Nr. 23

Contrapuntisch  koraal op manuaal

Nr. 14

Koraalfuga

Nr. 78

5 stemmig

 

 2 klavieren, dubbel pedaal, koraal in sopraan

Nr. 73Inhoud Masterclass Reitze Smits:
Vrije keuze van de koralen uit Orgelbüchlein van J.S. Bach door deelnemer masterclass.

2017

 

Studiedag Andriessen - de Klerk in Haarlem.

 

Op 30 september vindt er, tijdens het Andriessen de Klerk festival, een studiedag voor organisten en orgelliefhebbers plaats rond de componisten en orgnisten

Hendrik Andriessen en Albert de Klerk, respectievelijk 125 jaar geleden en 100 jaar geleden geboren. Beide werkzaam in de St. Josephkerk in Haarlem.

 

Leo Samama en Rieks Swarte houden lezingen en Gonny van der Maten leidt twee workshops in de St. Josephkerk.

 

Programma:

9.30    Ontvangst in de Janskerk (Het Noordhollands Archief)

10.00  Korte introductie door Gonny van der Maten, daarna workshop in de St. Josephkerk; repertoire zie hieronder.

11.30   Lezing door Rieks Swarte in de Janskerk over de familie de Klerk

12.00  Middagpauze, lunch (zelf meenemen)

12.30   Lezing door Leo Samama over Andriessen en de Klerk; hun idioom en hun plaats in de R.K. kerkmuziek.

13.00  Tweede workshop door Gonny van der Maten

 

Rond 14.30 vertrek naar de RK St. Bavo voor concert door Kathedrale Koor en Ton van Eck met o.m. “Sinfonia” voor orgel van Hendrik Andriessen.

 

Deelname aan de studiedag kost € 20,=.

Opgave voor deelname vooraf gewenst, maar men kan zich ook op de dag zelf aanmelden;

Opgave vooraf voor deelname aan de workshops verplicht;

 

De studiedag wordt georganiseerd door de afdeling Utrecht / Flevoland van de KVOK.

Informatie bij Leendert Verduijn, leendertverduijn@hotmail.com

en Kees Blijdorp, blijdorpcbe@gmail.com

 

Repertoire workshop I:

Albert de Klerk :

10 Inventionen (uitg. Haske in Heerenveen)

Heer Jezus heeft een hofken (uitg. Ascolta in Houten)

uit Octo Fantasiae super themata Gregoriana (uitg. Boeijenga in Sneek):

          nr. 4 Salutis Humanae sator

          nr. 5 Invicte Martyr, Unicum

          nr. 8 Jesu Corona Virginum

 

Repertoire workshop II:

Hendrik Andriessen: 

uit Sonata da Chiesa: het Thema met variatie 1 en 2 (Ascolta?)

Thema met variaties (Ascolta?)

Interludium (1968)

A Quiet Introduction (1963?)

  

Info over uitgaven: zie www.andriessendeklerkstichting.nl

                                    (Werkenlijsten van beide componisten)

                                    Meer info bij Gonny van der Maten: vdmaten@planet.nl

 

   

Algemene Ledenvergadering KVOK-VGK zaterdag 10 juni 2017 in Den Haag

Plaats: Kloosterkerk en Elandstraatkerk Den Haag

Verslag van de vergadering
Beleidsplan 2017-2022

Kloosterkerk
10.00-10.30 inloop met koffie/thee
10.30-11.15 orgelconcert door Geerten van de Wetering
11.15-12.15 huishoudelijke vergaderingen (zie agenda hieronder)

Hierbij worden de leden van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering op 10 juni 2017 in Den Haag (Kloosterkerk, Lange Voorhout 4, 2514 ED Den Haag)

Agenda Algemene Vergadering van de KVOK 2017

1. Opening en welkom
2. Jaarrede voorzitter
3. Vaststelling agenda
    Mededelingen
    Ingekomen stukken
4. Verslag ALV 2016 (ter vaststelling),
bijlage 1
5. Herdenking overleden collega’s, bijlage 2
6. Jaarverslag 2016 (ter vaststelling),
bijlage 3
     Jubilea_onderscheidingen 2016
     Kengetallen per jaar
     Relatieverloop 2016
7. Financiën
Jaarrekening 2016 en Begroting 2018 en contributievoorstel 2018
8. Bestuursverkiezing.
    Volgens het rooster van aftreden is reglementair aftredend de heer Henk Eijsenga, voorzitter. Hij stelt zich
     herkiesbaar voor een tweede termijn als voorzitter van de KVOK. Namen met tegenkandidaten voor de vacature
     van voorzitter, kunnen schriftelijk bij de secretaris worden ingediend.
9. KVOK publicaties, huidig en toekomstig (presentatie door de secretaris), daarna discussie en meningsuitwisseling
10. Beleidsplan 2017-2022
bijlage 5, ter bespreking en vaststelling
11. Actuele zaken vanuit de leden
12. Rondvraag
13. Sluiting


12.15-12.45 Middaggebed (m.m.w.v Geerten van de Wetering)
12.45-13.45 lunch
13.45-14.15 Pauze / verplaatsing naar Elandstraatkerk

Elandstraatkerk
14.15-14.45 Presentatie Franssen-orgel door Bert den Hertog
15.00 uur Concert door Jean Baptiste Monnot, titulair organist St. Ouen te Rouen.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ..

Bericht abonnementsprijzen 2017

Zie PDF-document

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
      
Home